En kostnadsfri värdering

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra skickliga mäklare dig för en kostnadsfri värdering.

FMN

År 1984 infördes en fastighetsmäklarlag som innebar att en fastighetsmäklare har ett yrke som regleras av staten. Det är en speciell myndighet som registrerar fastighetsmäklare och denna myndighet heter Fastighetsmäklarnämnden. Genom mäklarsamfundet kan en mäklare få lägga till titeln auktoriserad mäklarsamfundet genom att följa mäklarsamfundets regler för fortbildning och ett antal årliga krav. Det är auktorisationsnämnden som prövar om en fastighetsmäklare skall få kalla sig auktoriserad. För att få bibehålla titeln auktoriserad mäklarsamfundet måste mäklaren delta vid ett antal utbildningstillfällen varje år och följa mäklarsamfundets stadgar med mera. Auktorisationsnämnden har härmed möjlighet att auktorisera fastighetsmäklare, men nämnden har också den funktionen att återkommande kontrollera fastighetsmäklare för att de skall få behålla titeln. Det kan därigenom kännas ganska tryggt att vända sig till en fastighetsmäklare med titeln “auktoriserad mäklarförbundet”. Inom mäklarsamfundet finns även ett organ som kan agera skiljenämnd vid tvister. Det kan vara bra att veta var man kan vända sig om man tycker att man blivit behandlad på ett icke etiskt sätt i samband med en bostadsförsäljning.

Fastighetsmäklarnämnden, som förkortas FMN är en statlig myndighet som har till uppgift att registrera behöriga fastighetsmäklare. Nämnden ser också till att man kan få reda på vilka fastighetsmäklare som är registrerade i nämnden. Om man vill veta vilken status mäklaren har som man vill anlita vid försäljning av bostaden kan man söka i fastighetsmäklarregistret för att få reda på om den mäklare man funderar över är registrerad. Det krävs en del för att få bli registrerad som fastighetsmäklare i fastighetsmäklarnämnden. I stora drag krävs 120 högskolepoäng och en ganska omfattande praktik. Det kan därför kännas tryggt att veta att mäklaren finns registrerad hos nämnden. Utöver detta granskar också fastighetsmäklarnämnden mäklarnas arbete och en hel del fall har blivit praxis. Mäklaren granskas först då en anmälning kommit in från till exempel en privatperson som anser sig illa behandlad. Om du anser dig ha blivit illa behandlad vid en fastighetsaffär anmäler du den specifika mäklaren till FMN. Det är alltså inte hela byrån som skall anmälas. Det kan också hända att disciplinnämnden får avgöra i vissa fall.