Fallande bostadspriser

Det ser nu ut som att alla prognoser pekar mot att huspriserna i Sverige kommer att sjunka. Den 28 augusti kunde man läsa i DN att IMF varnar för fallande huspriser. IMF står för den internationella valutafonden och denna instans bedömer nu läget sådant att det är troligt att räntorna kommer att stiga. I och med att räntorna går upp kommer också priserna för fastigheter att sjunka.

Det som troligtvis kommer att pressa upp räntorna är den osäkra situationen i södra Europa. Kriserna i de mest utsatta länderna kommer troligen att smitta av sig till Sverige. Detta kommer att betyda att den uppgång vi hoppats på kommer att stanna av. Istället kan man kanske tänka sig en tillbakagång i tillväxten.

Den som har en villa eller bostadsrätt att sälja bör kanske tänka på att skynda på affären något. Om man är helt säker på att man vill eller måste sälja sin bostad just nu är det troligen bäst att agera direkt. Alternativet kan vara att vänta och se tiden an. Kanske kommer inte huspriserna att sjunka eller så gör de det och då kan det vara bra att vänta något år med försäljningen om man har möjlighet att avvakta. I det fall man inte redan köpt en ny bostad kan det vara läge att vänta några månader för att läsa av utvecklingen på bostadsmarknaden.