Inlägg från January, 2012


Behov av nya lägenheter i Stockholm

Läget på bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen är i dag att det behövs väldigt många nya bostäder. Man räknar med att det kommer att behövas upp emot en halv miljon nya bostäder räknat på en period fram till år 2030. För att komma fram till dessa siffror har man räknat på den befolkningsprognos som finns idag. Siffrorna [...]

Bostadsmarknaden

I våras kunde man läsa i tidningarna att priserna på lägenheter och villor i Stockholm i stort sett räknades ligga still. Det gjordes jämförelser med bostadsmarknaden i Göteborg och Malmö där man räknade med att priserna skulle stiga. Under våren tog det också förhållandevis längre tid att sälja sin bostad i Stockholm medan det gick [...]

Fallande bostadspriser

Det ser nu ut som att alla prognoser pekar mot att huspriserna i Sverige kommer att sjunka. Den 28 augusti kunde man läsa i DN att IMF varnar för fallande huspriser. IMF står för den internationella valutafonden och denna instans bedömer nu läget sådant att det är troligt att räntorna kommer att stiga. I och [...]